Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej czasowo ograniczającą funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieszowie informuje, iż w dniach 16 - 25 marca w szkole nie będą się odbywały żadne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i dodatkowe. Oznacza to, że uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali drogą mailową lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego materiały do samodzielnej pracy w domu.