Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 

Dzieci

z obwodu szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci

  zamieszkujące poza  

obwodem szkoły